Data Analytics

Pokročilé analytické metódy na získavanie cenných informácií z oblasti Vášho podnikania. Technológie v oblasti real-time, big data, internetu vecí ako i prediktívnych analýz. Získajte významnú konkurenčnú výhodu.

Audit informačných systémov

Bezpečnosť informačných systémov a dôvernosť údajov sú kľúčovým faktorom úspešného fungovania spoločnosti.

Sú vaše systémy bezpečné voči vonkajším a vnútorným hrozbám?
Spĺňajú vaše systémy legislatívne požiadavky na ochranu údajov?
Odpoveď na tieto otázky vám poskytne nezávislý audit informačných systémov vykonaný certifikovanými audítormi IS.

Software Engineering

Služby v oblasti vývoja systémových, webových alebo mobilných softvérových riešení. Vytvárame aplikácie "na mieru" podľa potrieb zákazníka.

Pri vývoji softvéru kladieme hlavný dôraz na jeho účelnosť, jednoduchosť a používateľskú prívetivosť.

Internet marketing

Fenomén propagácie firmy, produktov alebo služieb súčasnej doby. Je to móda alebo nutnosť, keď chcete získať náskok pred konkurenciou?

Služby zamerané na propagáciu firmy - byť videný, pritiahnuť pozornosť a osloviť budúcich zákazníkov.

Subscribe to ITSEN RSS