Overenie súladu s GDPR

Nezávislé preverenie súladu spracúvania osobných údajov vo vašej spoločnosti s legislatívnymi požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Inovatívny prístup k reportingu podnikových dát prostredníctvom nástrojov Business intelligence

Real-time monitoring prevádzky, sledovanie efektívnosti využívania strojov (OEE) a ďalších ukazovateľov KPI, aktuálny prehľad plnenia plánu, stavu zásob, hodnotenie spoľahlivosti dodávateľov – včasnosť a úplnosť dodávok, miera a stav vybavenia reklamácií, profitabilita odberateľov/výrobkov a pod.

zistiť viac

Aktuálny stav obchodnej činnosti, profitabilita výrobkov/služieb, predajných miest, štatistiky o zákazníkoch – počet zákazníkov, príp. skladba, nákupné zvyklosti zákazníkov, rôzne štatistiky na základe údajov z vernostných systémov, sledovanie trendov a sezónnosti, vyhodnocovanie propagácie výrobkov (predajných miest) – miera nárastu predaja, vyhodnotenie účinnosti jednotlivých druhov reklamy.

zistiť viac

Hodnotenie profitability zákaziek, sledovanie nákladovosti vozidiel, monitoring vozidiel, podpora pre logistiku, real-time prehľad o stave zákaziek, vozového parku, analýza nákladov a pod.

zistiť viac

Real-time monitoring a reporting stavu obchodnej činnosti, vyhodnocovanie plánu, zobrazovanie podľa rozpracovania obchodov, zobrazovanie aktivity obchodníkov, profitabilita klientov, produktov a pod.

zistiť viac

Špeciálne ponuky

Využite služby externej správy informačných technológií vo vašej spoločnosti a naši špecialisti sa postarajú o bezpečnosť vašich systémov a dát.

Otázky

Bližšie informácie k jednotlivým službám

Kybernetická bezpečnosť pokrýva zabezpečenie informačných aktív, ako sú hardvér, softvér, riadenie prístupov k týmto aktívam a údajom, ale i nastavenie jednotlivých procesov pri spracúvaní dát za účelom zachovania dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií alebo súvisiacich služieb.
Služby dohľadu nad kybernetickou bezpečnosťou sú poskytované formou vzdialeného prístupu, t. j. na diaľku, a teda neoberá klienta o čas a služba môže byť vykonávaná 24/7. Časť nevyhnutných úkonov je vykonávaná priamo u zákazníka.
Zákazník nemusí meniť svojho doterajšieho dodávateľa IT. Služby kybernetickej bezpečnosti zahŕňajú dohľad aj nad poskytovaním služieb tretími stranami a nastavením bezpečnostných pravidiel s týmito dodávateľmi.
Miera nákladov na informačnú bezpečnosť vychádza z podmienok konkrétnej spoločnosti, jej zavedených bezpečnostných opatrení, komplexnosti informačných systémov, počtu zariadení IT a užívateľov, atď. Mnohokrát bezpečnostné opatrenia nevyžadujú dodatočné náklady ale opatrenia spočívajú v nastavení systémov, zavedení pravidiel a interných postupov pri správe IT, preškolení užívateľov.

Najkomplexnejšia ochrana vašej firmy

Points

Elementum congue amet et eget, odio gravida taciti risus turpis risus, venenatis sem odio sagittis harum, nulla non tempor libero aliquam duis

Elementum congue amet et eget, odio gravida taciti risus turpis risus, venenatis sem odio sagittis harum, nulla non tempor libero aliquam duis

Elementum congue amet et eget, odio gravida taciti risus turpis risus, venenatis sem odio sagittis harum, nulla non tempor libero aliquam duis

Elementum congue amet et eget, odio gravida taciti risus turpis risus, venenatis sem odio sagittis harum, nulla non tempor libero aliquam duis

Ochrana proti vonkajším hrozbám
Ochrana proti vonkajším hrozbám

Ochrana pred hrozbami šírenými internetom alebo elektronickou komunikáciou. Ochrana pred vírusmi, ransomvérom, malvérom a ostatným škodlivým kódom.

Zabezpečenie ochrany údajov
Zabezpečenie ochrany údajov

Zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov spoločnosti. Návrh a implementácia technických a organizačných opatrení zabezpečujúcich ochranu firemných údajov.

Správa užívateľských prístupov
Správa užívateľských prístupov

Nastavenie užívateľských prístupov v súlade s bezpečnostnými opatreniami, t. j. aby len oprávnené osoby mali prístup k určeným údajom a bola zachovaná bezpečnosť a dôvernosť dát.

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou. Návrh a pomoc pri implementácii bezpečnostných opatrení. Priebežný dohľad nad ochranou osobných údajov.

Technológie a metodiky