O spoločnosti

Zameranie a profil

Spoločnosť ITSEN sa zameriava na oblasť informačnej bezpečnosti a ochranu osobných údajov. Taktiež pomáhame spoločnostiam v digitalizácii interných procesov za účelom automatického zberu a vyhodnocovania podnikových dát v reálnom čase, ako nástroja pre efektívne riadenie spoločnosti.

Spoločnosť ITSEN vedie skúsený audítor informačných systémov Rastislav Šenkarčin s dlhoročnou praxou v komerčnej sfére i vo verejnej správe. Mnoho rokov pôsobil na najvyššej štátnej kontrolnej inštitúcii ako vedúci tímu IT audítorov. Neskôr v komerčnej sfére pomáhal spoločnostiam v oblasti digitalizácie, vrátane vývoja softvérových aplikácii a využívania dát pre potreby manažmentu. Je držiteľom mnohých odborných certifikátov, okrem iného, medzinárodných certifikátov CISA a CDPSE ako i certifikátu audítora bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ISO 27001.

Spoločnosť ITSEN kladie vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranu dát v kybernetickom priestore. Na tieto účely vypracúvame a pomáhame implementovať bezpečnostné mechanizmy na ochranu firemných údajov a informácií. Dôraz kladieme na technickú bezpečnosť ale taktiež na organizačnú a personálnu bezpečnosť.

Ochrana osobných údajov patrí k významným službám, ktoré spoločnosť ITSEN poskytuje pre svojich klientov. Na účely ochrany osobných údajov spracúvame kompletnú dokumentáciu v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), navrhujeme bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní osobných údajov a taktiež pomáhame spoločnostiam implementovať navrhované technické a organizačné opatrenia do praxe.