Analýza dát

Cieľom analýzy podnikových dát je poskytnúť manažmentu spoločnosti okamžitý prehľad o stave firmy a jej aktivitách na základe spoľahlivých údajov získavaných automatizovaným spôsobom reálnom čase.

Dáta z jednotlivých informačných zdrojov sú prostredníctvom nástrojov Business Intelligence vzájomne prepájané a transformované do jedného uceleného systému. Výstupom sú dáta s vysokou informačnou hodnotou, ktoré sú základným kameňom v procese správneho rozhodovania. Údaje sú poskytované rýchlo a v prehľadnej podobe a sú získavané a spracúvané automatickým spôsobom.

Výsledné dáta sú vizualizované do prehľadných dashboardov a reportov v reálnom čase a sú prístupné z hociktorého miesta určeným osobám. To znamená, že manažment má real-time informácie napr. o stave výroby, spotrebe energií, efektivite využitia výrobných zariadení a ďalších ukazovateľoch KPI, plnení plánu, sledovaní obchodnej činnosti, profitabilite zákazníkov, výrobkov, spoľahlivosti jednotlivých dodávateľov a pod. Tieto údaje sú dostupné určeným osobám na všetkých bežných prostriedkoch IT, či je to napr. notebook, tablet alebo smartfón, prakticky kdekoľvek a kedykoľvek.

Uplatnenie špecializovanej analýzy dát je prakticky v ktorejkoľvek sfére, kde záleží aby údaje boli prehľadné, správne, včasné a vždy dostupné oprávneným osobám. Sledované parametre si určuje konkrétna spoločnosť podľa svojich požiadaviek a potrieb výstupov. Medzi najčastejšie analyzované údaje možno pre jednotlivé sféry zaradiť:

Real-time monitoring prevádzky, sledovanie efektívnosti využívania strojov (OEE) a ďalších ukazovateľov KPI, aktuálny prehľad plnenia plánu, stav zásob, hodnotenie spoľahlivosti dodávateľov – včasnosť a úplnosť dodávok, miera a stav vybavenia reklamácií, profitabilita odberateľov/výrobkov a pod.
Aktuálny stav obchodnej činnosti, profitabilita výrobkov/služieb, predajných miest, štatistiky o zákazníkoch – počet zákazníkov, príp. skladba, nákupné zvyklosti zákazníkov, rôzne štatistiky na základe údajov z vernostných systémov, sledovanie trendov a sezónnosti, vyhodnocovanie propagácie výrobkov (predajných miest) – miera nárastu predaja, vyhodnotenie účinnosti jednotlivých druhov reklamy.
Hodnotenie profitability zákaziek, sledovanie nákladovosti vozidiel, monitoring vozidiel, podpora pre logistiku, real-time prehľad o stave zákaziek, vozového parku, analýza nákladov a pod.
Real-time monitoring a reporting stavu obchodnej činnosti, vyhodnocovanie plánu, zobrazovanie podľa rozpracovania obchodov, zobrazovanie aktivity obchodníkov, profitabilita klientov, produktov a pod.
Pokročilá analýza dát
Pokročilá analýza dát

Prehľad o stave firmy a sledovaných ukazovateľov v reálnom čase. Zobrazenie stavu plnenia zákazky alebo podnikového plánu. Informácie dostupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Zber údajov je realizovaný automatizovaným spôsobom.

mám záujem
Business Intelligence
Business Intelligence

Prehľadný a spoľahlivý reporting na základe vizualizácie dát dostupný 24/7. Výsledné dáta sú vizualizované do prehľadných dashboardov a reportov v reálnom čase a sú prístupné z hociktorého miesta určeným osobám.

mám záujem