Digitalizácia

Prechod z tradičnej formy zberu a spracovania údajov na digitálnu