Zabezpečenie mobilných zariadení

Home  /  
Nastavenie ochrany mobilných telefónov a tabletov tak, aby len oprávnené osoby mali prístup do týchto zariadení a zamedzilo sa tak prístupu k citlivým dátam neoprávneným osobám.
Mnohokrát sa do mobilného telefónu alebo tabletu dostane softvér, ktorý obťažuje užívateľa nevhodným obsahom, príp. nežiaducim správaním telefónu, napr. samovoľným vytáčaním telef. čísiel zo zoznamu a pod. Služba prináša "vyčistenie" mobilného zariadenia od nežiaduceho správania zariadenia a vyčistenie celého systému mobilného zariadenia.
Mobilné zariadenia často obsahujú veľmi citlivé informácie, ktorých dôvernosť pri strate zariadenia môže byť ohrozená. V mnohých prípadoch je bezpečnejšie tieto údaje z mobilného zariadenia vymazať ako by mali byť vyzradené. Služba prináša nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné údaje z mobilného zariadenia vymazať aj "na diaľku" a zamedziť tak nežiaducemu vyzradeniu alebo úniku údajov. Pri správne nastavenom a zabezpečenom zariadení však údaje aj zo strateného zariadenia, napr. mobilného telefónu, môžu byť spoľahlivo obnovené a nedôjte tak k strate cenných údajov.
Nastavenie mobilného zariadenia tak, aby v prípade straty, bolo možné dané zariadenie nájsť. Samozrejme, zariadenie musí spĺňať určité technické špecifikácie, avšak väčšina moderných zariadení túto špecifikáciu spĺňa.
Zabezpečenie zariadenia
Zabezpečenie zariadenia

Nastavenie bezpečnostných pravidiel prístupu do zariadenia, zabezpečenia operačného systému a používaných mobilných aplikácií, sú základnou podmienkou ochrany dát v mobilnom zariadení.

mám záujem
Ochrana údajov
Ochrana údajov

Nastavenie mobilného zariadenia za účelom ochrany údajov spracúvaných rôznymi mobilnými aplikáciami,  napr. rôzne služby pre výmenu správ, identifikáciu tel. čísiel uložených v zariadení a pod. Nastavenie alebo zrušenie ukladania dát z týchto služieb.

mám záujem