Zber dát

Získajte výhody digitálneho získavania dát

Zvýšenie rýchlosti zberu dát

Zvýšenie hygieny podnikového prostredia

Zabezpečenie správnosti údajov

Dostupnosť údajov online 24/7

Spôsoby získavania digitálnych údajov

Dáta získané priamo zo strojov

Získavanie dát priamo zo strojov bez potreby zásahu človeka. Dáta sú presné a dostupné prakticky okamžite. V prípade ak stroj takouto funkciou nedisponuje, zväčša je možné takúto funkcionalitu dorobiť prostredníctvom rôznych snímačov a interface.

Dáta vkladané operátormi

V niektorých prípadoch je nutné vkladať dáta manuálne, prostredníctvom zariadení IKT. Na to slúžia vytvorené aplikácie a elektronické formuláre, ktoré sú dostupné aj na mobilných zariadeniach.

Dáta z iných informačných zdrojov

Dáta môžu byť získavané z iných informačných zdrojov prostredníctvom rôznych rozhraní, interface, kolektorov a brán. Dáta môžu byť vzájomne prepájané a kombinované.