Ochrana dát

Ponuka služieb pre organizácie verejnej správy a ďalšie subjekty na ktoré sa vzťahuje legislatíva v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Služby podľa legislatívy:

  • Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhláška č.  362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.
  • Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Ponuka služieb pre organizácie verejnej správy a ďalšie subjekty na ktoré sa vzťahuje legislatíva v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnosť

Ochrana mobilných zariadení

Internet vecí a „smart“ domácnosť