REPORTING

Home  /  Reporting
pipeline reporting

Reporting na mieru

Vývoj reportingových aplikácií pre podporu riadenia podnikových procesov. Riešenia na mieru pre konkrétne potreby firmy alebo jej zákazníkov. Vyvíjame reportingové aplikácie pre finančné inštitúcie i obchodné spoločnosti, ktoré monitorujú a reportujú stav obchodnej činnosti (tzv. Pipeline) ako i databázové a reportovacie aplikácie pre priemysel, ktoré sledujú požadované ukazovatele a generujú reporty pre rôzne stupne manažmentu v reálnom čase.

Požiadavky
Požiadavky

Zistenie údajovej základne podľa požiadaviek na jednotlivé reporty.

Riešenie
Riešenie

Návrh riešenia s optimálnym využitím existujúcich dátových zdrojov.

Podpora
Podpora

Implementácia a nastavenie prístupov oprávneným osobám.